Kun treenihimo iskee, valitse Fit Tammisto.

Treenaa omin päin tai liiku ryhmässä. Meillä voit valita itsellesi parhaan tavan hoitaa kehoasi ilman hikoilua sopimuspakoista tai liittymismaksuista.
Osta treeniaikaa

Sopimusehdot

Kohta 1. koskee suoraveloitussopimusasiakkaita, ei kuukausikortteja tai kertakäyntejä.

 1. Neljän (4) viikon e-laskutusjäsenyys on toistaiseksi voimassa oleva yhden kokonaisen kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Kalenterikuukauden irtisanomisaika alkaa irtisanomispäivän seuraavan kokonaisen kuukauden ensimmäisestä päivästä.
 2. Alle 18-vuotiaan sopimuksen tekee huoltaja, joka on vastuussa huollettavan maksuista ja siitä, että huollettava käyttäytyy salilla asiallisesti noudattaen myös tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä.
 3. E-lasku Fit Tammiston liikuntapalveluista tulee verkkopankkiisi noin 14 päivää ennen maksun eräpäivää.
 4. On tärkeää, että maksat laskun viimeistään eräpäivänä, koska kortti lakkaa toimimasta, jos eräpäivästä on seitsemän (7) päivää.
  Laskun maksettuasi kortti aktivoituu uudestaan 2–3 päivän viiveellä. Saat kortin nopeammin voimaan maksamalla laskun vastaanotossa.
 5. Laskun maksamatta jättäminen, pankista e-laskutuksen irtisanominen tai kuntokeskuksessa käymättä jättäminen ei ole sama kuin irtisanoutuminen.
 6. Irtisanoutumiset tulee tehdä aina sähköpostilla info@fit-tammisto.fi tai vastaanotossa henkilökohtaisesti
 7. Fit Tammiston kampanjatarjousten aikana ei voi irtisanoutua, tarjousajan päättymisen jälkeen yhden (1) kalenterikuukauden irtisanomisaika.
 8. Asiakas treenaa ja/tai käyttää ryhmäliikuntatunteja omalla vastuullaan. Tämä koskee salia, ryhmäliikuntatiloja sekä muita kuntokeskuksen yleisiä tiloja sekä pukeutumis- ja peseytymistiloja.
 9. Asiakkaan on huolehdittava siitä, että lapsi pärjää lapsiparkissa ja valvottava omaa lastaan.
  Lapset eivät saa juosta vapaana kuntokeskuksen tiloissa. Noudatamme TUKESIN turvallisuussäännöksiä.
 10. Kuntokeskus ei ole vastuussa asiakkaiden salille tuomista arvoesineistä.
 11. Sairaustapauksista ei hyvitetä jälkikäteen kuntosali/ryhmäliikuntamaksuja.
  Myöskään jäsenyyden käyttämättä jättäminen ei oikeuta hyvityksiin, eikä sitä katsota irtisanoutumiseksi.
 12. Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan jäsenistölle kaksi (2) kuukautta ennen uuden hinnaston voimaantuloa, jonka jälkeen hinnankorotus astuu voimaan automaattisesti.
 13. Irtisanoutuminen tai jäsenyyden keskeytyminen astuu voimaan vasta, kun sopimuksen ehdot, irtisanoutumisaika, laskutus/avoimet maksut ja muut asiaan mahdollisesti liittyvät seikat on hoidettu.
  Asiakkaan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.
  Laskun maksamatta jättäminen ei ole yhtä kuin irtisanoutuminen, vaan irtisanoutuminen tulee tehdä yllä mainittujen ohjeiden mukaan.
 14. Tauolta ei voi suoraan irtisanoutua, vaan irtisanoutumisaika on aina vähintään yksi (1) kalenterikuukausi.
 15. Kuntokeskuksen jäsenellä on oikeus tuoda vastikkeetta ystävä vieraaksi salille. Vieraan tulee aina täyttää kuntoklubin vieraskortti ja ilmoittautua asiakaspalveluun. Saman vieraan voi tuoda salille vastikkeetta yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen vierashinnan.
  Jäsen on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa klubin sääntöjä.
  Mikäli jäsen tuo tai päästää ulko-ovesta kuntokeskukseen ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa asiakaspalvelusta, tai jäsen käyttäytyy asiattomasti, peritään jäseneltä kutakin tällaista henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen neljän (4) viikon jäsenmaksu kerrottuna viidellä.
 16. Avainkortti on henkilökohtainen. Avainkortti on oltava aina mukana tultaessa kuntokeskukseen. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kadonneen kortin uusimisesta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.
  Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntokeskuksen henkilökunnalle.
  Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kuntokeskukselle heti kirjallisesti, kuntokeskus ei ole vastuussa automaatista tehdyistä ostoksista, lisäksi jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu.
  Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei hyvitetä takaisin.
 17. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.
 18. Maksujen viivästymisestä keskuksella on oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksut.
  Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas perimiskulut.
 19. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin.
 20. Jäsenellä on oikeus olla vastaanottamatta liittymislahjoja.
 21. Yrityssopimuksissa sopijaosapuolet ovat Fit Tammisto Kuntokeskus (Scandinavian Wellness Group Oy) ja jäsen yksityishenkilönä.
  Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta sopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli jäsen eroaa yrityksen palveluksesta tai yritys lopettaa sopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on jäsen viime kädessä vastuussa yksityishenkilönä maksusuorituksista ja mahdollisista maksujen viivästymisistä aiheutuneista kuluista kuten kohdassa 11. on kerrottu.
 22. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntoklubin tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme, lisäksi se on nähtävissä kuntokeskuksessa pyydettäessä.
 23. Suomen hallituksen toimesta tapahtuvan kuntosalien pakko sulkemisen johdosta ei makseta hyvityksiä.
  Hyvityksiä ei myöskään makseta käyttämättömistä 10 kerran korteista tai kertakäynneistä.

Tietosuojaseloste on luettavissa täältä.

Tervetuloa Fit Tammisto Kuntokeskuksen asiakkaaksi.
Onnittelut terveellisestä valinnastasi!

Back to top