Kun vaadit varustelulta parasta, valitse Fit Tammisto.

Treenaa omin päin tai liiku ryhmässä. Meillä voit valita itsellesi parhaan tavan hoitaa kehoasi ilman hikoilua sopimuspakoista tai liittymismaksuista.
Osta treeniaikaa Varaa ryhmäliikuntatunti

Sopimusehdot

Kohta 1. koskee suoraveloitussopimusasiakkaita, ei kuukausikortteja tai kertakäyntejä.

 1. Neljän (4) viikon e-laskutusjäsenyys on toistaiseksi voimassa oleva yhden kokonaisen kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Kalenterikuukauden irtisanomisaika alkaa irtisanomispäivän seuraavan kokonaisen kuukauden ensimmäisestä päivästä.
 2. Alle 18-vuotiaan sopimuksen tekee huoltaja, joka on vastuussa huollettavan maksuista ja siitä, että huollettava käyttäytyy salilla asiallisesti noudattaen myös tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä.
 3. E-lasku Fit Tammiston liikuntapalveluista (Scandinavian Wellness Group Oy) tulee verkkopankkiisi noin 14-21 päivää ennen maksun eräpäivää.
 4. 28pv (4vk) liikuntajakso alkaa aina laskun eräpäivästä.
 5. Muista tehdä E-laskutus voimaan omassa verkkopankissasi mahdollisimman pian.
  Paperilaskut Posti voi myös kadottaa ja kortti sulkeutuu 7 päivää eräpäivästä.
 6. Emme vastaa Postin kadottamista tai viivästyneistä paperilaskuista tai sen takia aiheutuvista perintäkustannuksista. Suosittelemme aina E-laskun käyttöönottoa tämän takia.
  Tästä muistutamme  sähköpostilla ja tiskillä.
 7. On tärkeää, että maksat laskun viimeistään eräpäivänä, koska kortti lakkaa toimimasta, jos eräpäivästä on seitsemän (7) päivää.
  Jos maksu on myöhässä, niin kortti aktivoituu uudestaan 2–3 päivän viiveellä, kun maksu näkyy laskutusyhtiössä. Saat kortin nopeammin voimaan maksamalla laskun kassaan vastaanotossa.
 8. Laskun maksamatta jättäminen, pankista e-laskutuksen irtisanominen tai kuntokeskuksessa käymättä jättäminen ei ole sama kuin irtisanoutuminen.
 9. Irtisanoutumiset tulee tehdä aina sähköpostilla info(at)fit-tammisto.fi
 10. Fit Tammiston kampanja tarjousjakson aikana ei voi irtisanoutua, tarjousajan päättymisen jälkeen voit irtisanoutua, jonka jälkeen tulee aina yhden (1) kalenterikuukauden irtisanomisaika. Tarjousjakson aikana kortin tauotus ei ole sallittua.
 11. Asiakas voi tauottaa e-laskutus jäsenyyden. Tähän tarvitsemme tauon alkamis ja loppumispäivän jotka tulee ilmoittaa sähköpostilla info@fit-tammisto.fi
  Jäsenyys jatkuu automaattisesti, kun tauko loppuu. Jos ennen tauon aloittamista on muodostunut lasku, se kuuluu maksaa pois. Nämä maksetut päivät hyvitetään treeniaikana kun tauko loppuu. Tauosta ei tule erillisiä kuluja asiakkaalle.
 12. Asiakas treenaa ja/tai käyttää ryhmäliikuntatunteja omalla vastuullaan. Tämä koskee salia, ryhmäliikuntatiloja sekä muita kuntokeskuksen yleisiä tiloja sekä pukeutumis- ja peseytymistiloja.
 13. Asiakkaan on huolehdittava siitä, että lapsi pärjää lapsiparkissa ja valvottava omaa lastaan.
  Lapset eivät saa juosta vapaana kuntokeskuksen tiloissa. Noudatamme TUKESIN turvallisuussäännöksiä.
 14. Kuntokeskus ei ole vastuussa asiakkaiden salille tuomista arvoesineistä.
 15. Sairaustapauksista ei hyvitetä jälkikäteen kuntosali/ryhmäliikuntamaksuja.
  Myöskään jäsenyyden käyttämättä jättäminen ei oikeuta hyvityksiin, eikä sitä katsota irtisanoutumiseksi.
 16. Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan jäsenistölle kaksi (1) kuukautta ennen uuden hinnaston voimaantuloa, jonka jälkeen hinnankorotus astuu voimaan automaattisesti.
 17. Irtisanoutuminen tai jäsenyyden keskeytyminen astuu voimaan vasta, kun sopimuksen ehdot, irtisanoutumisaika, laskutus/avoimet maksut ja muut asiaan mahdollisesti liittyvät seikat on hoidettu.
 18. Asiakkaan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.
 19. Laskun maksamatta jättäminen tai salilla käymättä jättäminen ei ole yhtä kuin irtisanoutuminen, vaan irtisanoutuminen tulee tehdä sähköpostilla info(at)fi-tammisto.fi
 20. Tauolta ei voi suoraan irtisanoutua, vaan irtisanoutumisaika on aina vähintään yksi (1) kalenterikuukausi.
 21. Mikäli jäsen tuo tai päästää ulko-ovesta kuntokeskukseen ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa asiakaspalvelusta, tai jäsen käyttäytyy asiattomasti, peritään jäseneltä kutakin tällaista henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen neljän (4) viikon jäsenmaksu kerrottuna viidellä.
 22. Avainkortti on henkilökohtainen. Avainkortti on oltava aina mukana tultaessa kuntokeskukseen. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kadonneen kortin uusimisesta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.
  Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntokeskuksen henkilökunnalle.
  Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kuntokeskukselle heti kirjallisesti, kuntokeskus ei ole vastuussa automaatista tehdyistä ostoksista, lisäksi jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu.
  Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei hyvitetä takaisin.
 23. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.
 24. Maksujen viivästymisestä keskuksella on oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksut.
  Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas perimiskulut.
 25. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin.
 26. Yrityssopimuksissa sopijaosapuolet ovat Fit Tammisto Kuntokeskus (Scandinavian Wellness Group Oy) ja jäsen yksityishenkilönä.
  Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta sopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli jäsen eroaa yrityksen palveluksesta tai yritys lopettaa sopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on jäsen viime kädessä vastuussa yksityishenkilönä maksusuorituksista ja mahdollisista maksujen viivästymisistä aiheutuneista kuluista kuten kohdassa 11. on kerrottu.
 27. Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Kuntoklubin tietosuojaseloste on julkaistu verkkosivuillamme, lisäksi se on nähtävissä kuntokeskuksessa pyydettäessä.
 28. Aluehallintoviraston toimesta tapahtuvien kuntosalien pakko sulkemisien johdosta ei makseta hyvityksiä.
  Hyvityksiä ei myöskään makseta käyttämättömistä 10 kerran korteista tai kertakäynneistä.
 29. Ulkopuolisen personal trainerin tekemä oman asiakkaan ohjaus onnistuu meillä, mutta personal trainerilla ja asiakkaalla tulee olla voimassaoleva kortti tai kertakäynti. Asiakkaiden rekry kielletty Fit Tammistosta ja omien palveluiden mainostus.

Tietosuojaseloste on luettavissa täältä.

Tervetuloa Fit Tammisto Kuntokeskuksen asiakkaaksi.
Onnittelut terveellisestä valinnastasi!

Back to top