Sopimusehdot

Kohta 1. koskee suoraveloitussopimusasikkaita, ei kuukausikortteja tai kertakäyntejä.  

 1. Fit-Kuntokeskuksilla on kalenterikuukauden irtisanomisaika, joten emme vaadi asiakkailtamme pitkää sitoutumista.
  Voit olla asiakkaamme esimerkiksi 4 kuukautta ja irtisanoa sopimuksesi ilman lisäkuluja. Mikäli irtisanot ”jäsenyytesi” esimerkiksi lokakuussa, niin treeniaikasi päättyy marraskuun laskutuskauden loppuun. Meillä et maksa liittymismaksuja, etkä vuosittaista palvelumaksua.
 2. Asiakas treenaa tai käyttää ryhmäliikuntatunteja omalla vastuulla. Tämä koskee kuntosali- ja ryhmäliikuntatiloja.
  Fit-Kuntokeskukset vastaa laitteiden toimivuudesta ja ryhmäliikuntaohjaajien pätevyydestä sekä ammatillisuudesta.
 3. Kuntokeskusasiakkaalla on oikeus vastikkeetta tuoda ystävä vieraaksi salille. Vieraan tulee aina täyttää klubin vieraskortti. Saman vieraan voi tuoda salille vastikkeetta yhden kerran. Tämän jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen vierashinnan.
  Asiakas on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa klubin sääntöjä. Mikäli asiakas tuo salille ulkopuolisen henkilön, eikä sille ole lupaa (henkilökunnan hyväksymä täytetty vieraskortti), peritään jäseneltä kutakin tällaista luvattomasti tuotua henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kolmella. Mikäli vastaava sääntörikkomus toistuu, voidaan asiakkaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin.
 4. Avainkortti on henkilökohtainen. Avainkortti on oltava aina mukana tultaessa klubille. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Avainkortin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava salin henkilökunnalle.
  Mikäli avainkorttia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu keskukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kolmella. Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
 5. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisä- veromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimienhinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.
 6. Maksujen viivästyessä on salilla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään maksaa asiakas kohtuulliset perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin jäsenelle tästä kirjallisesti ilmoittamalla. Asiakkaalla on oikeus olla vastaanottamatta liittymislahjoja.
 7. Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat Fit-Kuntokeskus ja jäsen yksityishenkilönä. Yritys korvaa jäsenen harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli jäsen eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen on jäsen viimekädessä vastuussa maksusuorituksista.
 8. Ennakkoilmoituksena suoraveloituksesta toimii tämä jäsensopimus johon on merkitty kausittaisen veloituksen euromäärä ja erääntymispäivä. Asiakas voi pyytää keskukselta vuosittain listan, jossa on merkitty koko kalenterivuoden suoraveloituspäivät.
 9. Laskun maksamatta jättäminen ei riitä asiakkuuden lopettamiseen, vaan irtisanomiseen tarvitaan paikalla käynti tai sähköposti. Puhelua emme voi noteeraa irtisanomisissa.
 10. Tauolta ei voida irtisanoutua suoraan, vaan noudatamme yhden laskutuskauden irtisanomisaikaa vain silloin, kun asiakas on aktiivinen.

Kuntosalin säännöt

 1. Asiakkailta odotetaan Kuntokeskuksella ja sen järjestämissä tilaisuuksissa siisteyttä ja hyviä tapoja. Salilta tulee poistua aukioloaikojen puitteissa (Fit Tammisto avoinna 24h vuoden jokaisena päivänä). Muiden harjoittelijoiden häiritseminen on kiellettyä. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu klubilla on hyvien tapojen vastaista. Mikäli jäsen rikkoo tämän kohdan sääntöjä tai käyttäytyy muutoin salin hengen vastaisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus. Mikäli rike kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuu, voidaan asiakkuus perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
   
 2. Avainkortilla ei saa päästä muita kuntokeskuksen tiloihin, mikäli tätä rikotaan on kuntokeskuksella oikein päättää jäsenyys ja periä korvaus.
   
 3. Kuntokeskusta käytetään myös esittelytilana yritystilaisuuksissa ja mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin sali voi olla hetkellisesti suljettuna. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan ilmoitustaululla hyvissä ajoin. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessa hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.
 4. Asiakas on vastuussa siitä, että Kuntokeskuksen tarjoamat liikunta-aktiviteetit sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Klubi sitoutuu tarjoamaan jäsenille laitteiden käyttöön tarpeellisen ohjauksen ja opastuksen sekä pitämään laitteet asianmukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu käyttä- mään laitteita/altaita yms niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla omalla vastuulla.
 5. Asiakkaan on harjoitellessaan käytettävä puhtaita sisäjalkineita. Ulkojalkineiden käyttö kuntoklubilla on kielletty.
 6. Kuntokeskus tarjoaa lukittavat säilytyslokerot harjoittelunaikaiseen käyttöön. Jäsen käyttää kyseisiä lokeroita tavaroidensa säilytykseen. Säilytyslokeroissa ei tule säilyttää arvoesineitä eikä klubi vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvasta vahingosta. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai -kaappeihin yön yli ei ole sallittua.
 7. Tupakointi ei ole sallittua missään Kuntokeskuksen tiloissa. Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen klubin alueelle tai aktiviteetteihin on kielletty. Valokuvaaminen on Kuntokeskuksessa kielletty ilman henkilökunnan lupaa.
  Lasten (alle 13 v.) tuominen klubin liikuntatiloihin on kielletty ilman erillistä kirjallista lupaa. Yhteystietojen muutokset tulee heti ilmoittaa klubin henkilökunnalle.
 8. Asiakas on oikeutettu osallistumaan kaikkiin ilmaisiin ja maksullisiin salitapahtumiin.
 9. Mikäli Kuntokeskuksen siisteydestä, palvelusta, henkilökunnasta tai muuten sisällä tapahtuvasta toiminnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi kuntoklubin johdolle, info@fit-tammisto.fi tai 040 7647117
 10. Kuntokeskuksella on yrittäjän vastuuvakuutus. Kuntoklubin vakuutukset eivät kata salin tapahtumia, jotka toteutetaan salin ulkopuolella.
 11. Kuntoklubin omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Vahingon korvauksen lisäksi voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin.
 12. Jäsen sitoutuu leimaamaan avainkorttinsa aina klubille tullessaan ulkopuolella olevaan kortinlukijaan.
 13. Kuntokeskuksella on toisinaan siivous-/ remontointiaikoja. Silloin aukiolo / harjoitteluaika voi poiketa normaalista. Näistä ajoista tiedotetaan keskuksen ilmoitustauluilla. Nämä erikoistapaukset on jo huomioitu määriteltäessä hintoja, eikä jäsen näin ollen ole oikeutettu saamaan näistä erillistä hyvitystä.
 14. Kuntokeskus varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja ja ehtoja. Ehtojen muutoksista ilmoitetaan jäsenistölle 2 kk ennen muutosta. Mikäli jäsenen etujen on katsottava hänen kannaltaan olennaisesti huonontuneen, voi jäsen irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin 1 kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu salin ilmoitustaululla tai muuten paikassa, joissa muutoksen käsittämistä asioista tavanomaisesti ilmoitetaan. Mikäli jäsen ei ole irtisanonut sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun asiasta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.

Tervetuloa Fit-Kuntokeskuksen asiakkaaksi. Onnittelut terveellisestä valinnastasi!