Selvitys aluehallintovirastolle ja Helsingin kaupungille (HUS-alue)

Selvitys aluehallintovirastolle ja Helsingin kaupungille (HUS-alue) yksityisen toimijan toimenpiteistä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi

Eduskunta päätti tartuntalain pääosin väliaikaisista muutoksista keskiviikkona 24.2.2021.
Tartuntalain muutoksilla annetaan kunnille ja aluehallintovirastoille toimivaltuuksia valvoa ja tarvittaessa rajoittaa myös yksityisen elinkeinonharjoittajan toimintaa, mikäli se olisi välttämätöntä epidemian ehkäisemiseksi. Tässä selvityksessä Liikunta- ja Hyvinvointikeskus FIT TAMMISTO KUNTOKESKUS, esittää toimitiloissaan käytössä olevat toimintamallit, joilla eduskunta vastauksessaan 58 c § edellyttää.

Yrityksemme tiloissa asioidessa alla mainitut yleiset hygieniatoimenpiteet ovat velvoittavia kaikissa asiakastiloissa kaikille tiloissamme asioiville.
Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi Liikunta- ja Hyvinvointikeskus FIT TAMMISTO:
1) Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien pesemiseen saippualla vesipisteillä aulan wc-tiloissa, pukutiloissa sekä kuntosalin wc:ssä ja vesipisteillä.
Olemme investoineen automaattisen käsidesitelineen kuntosalille ja lisäksi käsidesejä löytyy käsienpesupisteiden yhteydestä ja monista tiloista.
Kuntosalilla ja kaikissa liikuntatiloissa ovat desinfiointiaineet ja paperit välineiden putsaamista varten. Tämä hoidetaan jokaisen laitteen tai välineen käytön jälkeen välineen käyttäjän toimesta.
2) Asiakkaille ja osallistujille on annettu riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet. Tämä on toteutettu jäsenkirjeellä sähköpostiin, tiedotteina viikoittain sosiaaliseen mediaan, sekä tiloihimme painetuilla julisteilla. Henkilökuntamme on koulutettu ja opetettu perehdyttämällä ja henkilöstötiedottein ohjeistamaan, sekä valvomaan näiden toimenpiteiden toteutumista käytännössä.
Yksityisen kuntokeskuksen etuja on myös se, että jäsenmäärä on rajattu ja henkilöt pääasiassa tuttuja keskenään, jolloin asiakkaiden välistä valvontaa tapahtuu myös oman valvontamme tueksi. Kaikki tällä hetkellä (25.2.2021) voimassa olevat toimintamallimme voi lukea tästä:

3) Tilojen ja pintojen puhdistamista on tehostettu seuraavilla toimenpiteillä; Tilamme siivotaan täysipäiväisesti 7 kertaa viikossa ammattisiistijän toimesta. Jo ennestään kattava siivousohjelmamme on päivitetty mm. kosketuspintojen pesemisen ja desinfioinnin osalta.
Roskapisteitä ja desinfiointipisteitä on lisätty ja niitä löytyy talossamme kymmeniä.
Kaikki kosketuspinnat on käsitelty NANOPE pinnoitteella joka tuhoaa bakteereja.
Puhdistukseen ja desinfiointiin on valittu desipesu, joka on bakteereja ja pieneliöitä tappava ja niiden kasvua estävä aine. Puhdistusaine on suunniteltu toistuvaan pesuun erityisesti sairaala-, elintarvike-, urheilu-, ja saniteettitiloihin.
Kirjautumisautomaattien käyttö on ohjeistettu siten, että siihen ei kosketa lainkaan, vaan osallistuminen voidaan kirjata kortin reunaa käyttämällä.

4) Olemme järjestäneet toimitilojemme 1400 m2 tilaan asiakkaidemme ja osallistujien oleskelun sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista.
Olemme supistaneet toimintaamme jo vuoden 2020 maaliskuusta aina kulloinkin voimassa olevia viranomaisten ohjeita noudattaen, lisäksi meillä on live striimatut etätunnit
Osa laitteista on poistettu käytöstä turvavälien varmistamiseksi.

Jokaisen tilan käyttöaste on tällä hetkellä maksimissaan -50 % normaalista asiakasmäärästä.
Tilojen asiakasmäärä ovat suhteutettu tilan kokoon. Esimerkiksi kuntosalilla asiakkailla on mahdollista pitää yli 10 m2 omaa tilaa asetetulla alhaisella kapasiteetilla valitsemalla paikka, jossa harjoittelee.
Asiakaspaikat ohjatuilla tunneilla ovat riittävän etäällä toisistaan ja liikunnanohjaamme valvovat asiakkaiden sijoittelua jokaisella tunnilla siten, että asianmukaiset turvavälit toteutuvat.

Ohjatut liikuntatunnit ovat porrastettu siten, että tuntien väliin jää aika välineiden desinfiointiin.  Henkilökuntamme seuraa tiloissa olevaa asiakasmäärää ja valvomme sitä mm. sillä, että ryhmäliikuntaan ilmoittaudutaan prime time aikaan ennakkoon, jotta voimme taata riittävän tilan kaikille liikkujille.

Ulkokuntosali, ulkotunnit ja etävalmennukset ovat myös osa nykyistä palvelutarjontaamme ja toimintamalliamme.
Nämä ovat yksi monista vastuullisista toiminnoistamme niin covid-19-epidemian leviämisen ja samalla liikkumattomuuden ehkäisyn saavuttamiseksi.

Aluehallintovirastolla, kunnan tämän lain mukaiseen valvontaan osallistuvilla viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 59 a—59 d §:n mukaisen valvonnan toteuttamiseksi välttämättömät tiedot siltä, johon kohdistuu 58 c tai 58 e §:ssä säädetty velvoite sekä siltä, johon on kohdistettu 58, 58 d, 58 f tai 58 g §:n nojalla päätös.
Tiedot on annettava viivytyksettä ja maksutta. 59 e § mukainen oikeus saada tietoja toteutuu Liikunta- ja Hyvinvointikeskus FIT TAMMISTOSSA. 58 c § mukainen selvitys on yllä ja teemme yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa sen osalta, mikäli tarve sen vaatii.

Yhteyshenkilö yrityksessämme on ja tietoja antaa:

Riku Kärkkäinen, omistaja.
riku.karkkainen@gmail.com
0407647117

Tässä selvityksessä viitatut kohdat ja momentit pohjautuvat eduskunnan vastaukseen 19.2.2021 koskien tartuntalakia.

Tässä linkki koko vastukseen HE_245/2020_vp: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Sivut/EV_3+2021.aspx

 

Liikunta- ja Hyvinvointikeskus FIT TAMMISTO sitoutuu 58 c § säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamiseen toiminnassaan covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi.

VANTAA 25.2.2021 RIKU KÄRKKÄINEN, OMISTAJA
yhdessä henkilökunnan kanssa Liikunta- ja Hyvinvointikeskus FIT TAMMISTO

 

Tämän selvityksen taustalla on ammattimainen ja systemaattinen paikallinen liiketoiminta, joka työllistää toimitiloissamme yhteensä: 15.
Yrityksemme on toiminut vastuullisesti viranomaisten kulloinkin voimassa olevien ohjeistusten mukaan koko covid-19-pandemian aikana.

Kaikki uutiset →