MOVER STEP

Tällä tehokkaalla step-tunnilla on nähtävissä aerobicin ja muiden perusjumppatuntien liikemaailmaa, tehokkaita ja selkeitä lihaskuntoharjoituksia sekä koordinaatiota ja kehonhallintaa. Tuntikokonaisuus on tehokas, vaihteleva ja selkeä. Tunnin aikana tehtävä koreografia on tehty myötäilemään musiikkia. Tunnilla alkulämmittelyn jälkeen tehtävä askelsarja haastaa ja nostaa sykettä. Lihaskuntoliikkeissä käytetään vastuksena omaa kehonpainoa ja steplautaa. Tuntirunko on selkeä ja päättyy rauhaliseen loppuvenyttelyyn. Tunti sopii kaikille.